Tv-spel

Hösten 2018 startade folkbiblioteken i Markaryds kommun sin utlåning utav tv-spel.

Låntagare kan låna tv-spel till Playstation 4, Xbox One och Nintendo Switch.

 

Det finns några regler att följa förutom att vara rädd om spelen:

Max 2 spel hemma åt gången.

Åldersgräns för hemlån är 12 år på spel märkta PEGI 12 och lägre.

För mer information om PEGI kan ni besöka deras hemsida: PEGI

 

Här under kan ni se några utav de spel vi erbjuder:

Playstation 4

Xbox One

Nintendo Switch

Mer info

Tv-spel på biblioteken i Markaryds kommun

Spel är idag en naturlig del av många barn och ungas fritid. Enligt Statens medieråd 2017 spelar nästan 90% av barn 9–12 år regelbundet. Spel i olika former utgör i och med detta en stor del av den kulturella underhållning barn och ungdomar konsumerar. Detta kan närmast liknas vid en folkrörelse enligt Sverok - Spelhobbyförbundet.
 
Vi köper in tv-spel till Nintendo Switch, Playstation 4 och Xbox One. Det är till dessa tre enheter det idag kommer ut spel till med de utlåningsrättigheter biblioteket behöver för utlån.
 
Vi kommer att jobba aktivt för en mångsidighet vad gäller format, genre och PEGI (Pan European Game Information). Inköp av tv-spel följer samma rutiner som inköp av andra medier såsom böcker. Recensioner läses igenom och med dem i ryggen beslutar vi om spelet ska köpas in eller inte. Vi är öppna för allmänhetens önskemål/klagomål och tar dessa åsikter i beaktande vid arbetet med beståndet.
 
PEGI innebär att ett tv-spel erhåller en åldersklassning. Biblioteken köper enbart in spel som utvärderats genom PEGI. En rad kriterier bestämmer minsta rekommenderade spelålder. Det finns en handfull olika åldersindelningar: PEGI 3-7-12-16-18. På biblioteken i Markaryds kommun köper vi enbart in PEGI 3-7-12 spel.
 
Vi har på grund av detta satt åldersgränsen för hemlån till 12 år. De under 12 år måste i och med detta ta med sig en målsman för att få låna tv-spel. Detta medför en rad fördelar såsom att målsman vet vad barnet spelar samt att de besöker biblioteket tillsammans. Vid hemlån måste alltså målsman vara på plats fysiskt; telefonsamtal eller medskickade lappar godtas ej.
 
En andra regel vi har vad gäller tv-spel är att låntagaren endast kan låna hem 2 spel åt gången.

Språk