Läsa på annat sätt

Läsa på annat sätt

Böcker med storstil

Storstilsböcker är vanliga böcker med större text. De passar för dig som ser sämre än tidigare, men som inte vill börja lyssna på DAISY-talböcker eller ljudböcker.

DAISY-talböcker

DAISY-talböcker är talböcker i CD-ROM format. För att läsa DAISY-talböcker behöver man en särskild talboksspelare, mp3-cdspelare, en dator eller DVD-spelare.

Talböcker får lånas av personer som har svårt att läsa böcker med vanlig, tryckt text. Du behöver inte visa något intyg, men du behöver bli inskriven som "talbokslåntagare" på biblioteket. Kontakta biblioteket för att bli talbokslåntagare.

Lättlästa böcker

Lättlästa böcker kan vara alltifrån återberättade klassiker och till nyskrivna romaner. De lättlästa böckerna är grupperade i olika nivåer. En lättläst bok har ett tydligt innehåll, språket är konkret och vardagligt utan att bli färglöst. Böckerna är ofta illustrerade, typsnittet är lättläst och den grafiska formen tydlig med mycket luft kring text och bild.