Låna på biblioteket

Låneinformation

Det är gratis att låna på biblioteket med undantag av fjärrlån och förseningsavgift.

Lånekort

Ta med fotolegitimation när du skaffar lånekort.
Barn får lånekort när de börjar förskoleklass. Upp till 18 år måste målsman underteckna låneavtal och ansvara för sina barns lån. Förlorat eller skadat lånekort kostar 10 kr.

Reservation

Du kan beställa böcker och andra medier. Är du inloggad med lånekort och pin-kod kan du reservera själv direkt i katalogen.

Inköpsförslag eller fjärrlån

Du kan föreslå att biblioteket köper den bok, skiva eller film som biblioteket saknar. Vi kan fjärrlåna in böcker från andra bibliotek. Du beställer enkelt fjärrlån och lämnar inköpsförslag på hemsidan.

Fjärrlån kostar 10 kr/bok + 30 kr/bok (nya avgifter från 1 januari 2023) om man inte hämtar ut boken man beställt.

Lånetid

Lånetiden är i allmänhet 28 dagar. Om det är kö på boken är lånetiden 14 dagar. Lånetid för tidskrifter, kurslitteratur, film och musik-cd är 14 dagar. 

Mina sidor

Under "Mina sidor" kan du se dina lån och reservationer. Här kan du också ändra adressuppgifter, telefonnummer och e-postadress. Om du vill kunna se vad lånat tidigare kan du aktivera det under "Dina uppgifter". För att logga in till "Mina sidor" behöver du ett lånekort och pin-kod. Kontakta biblioteket för att få en pin-kod.

Bokinkast

Du kan lämna böcker i bokinkastet när biblioteket är stängt. Lämna inte något i bokinkastet om du ser att inkastet är fullt. Du ansvarar själv för böckerna till dess de är återlämnade av personalen.

Logga in

Språk