Fjärrlåneansökan

Språk

Fjärrlåneregler

Litteratur för studier

Tänk på att Du som studerar främst har tillgång till ditt eget högskole- eller universitetsbiblioteks samlade resurser.

Fjärrlån är till för Dig som behöver kompletterande material för studier och forskning. En fjärrlånebeställning kostar 5 kr. Om du inte hämtar ut eller avbeställer ett fjärrlån innan boken anlänt till oss tar vi ut en avgift på 15 kr.

Du får räkna med att köpa mycket av din kurslitteratur. Det uppstår lätt långa köer på efterfrågade böcker.

Söka litteratur och fjärrlåna 

Börja med att söka upp boken i vår katalog http://bibliotek.markaryd.se på Internet.
Om boken finns reservera den. Du behöver ditt lånekort och pinkod.

Finns inte boken i vår katalog kan du skicka in en fjärrlåneansökan på https://bibliotek.markaryd.se/web/arena

Det är bra om du fyller i när du senast behöver boken för att du ska få boken när du behöver den. Räkna med att handläggnings- och transporttid kan ta mellan 7-14 dagar.