GDPR

Godkännande om behandling av personuppgifter, biblioteken i Markaryds kommun Dataskyddsförordningen (GDPR) https://www.datainspektionen.se, är till för att skydda dina grundläggande rättigheter med särskild rätt till skydd av dina personuppgifter. Därför är det viktigt för oss att du känner dig trygg med hur vi hanterar dina personuppgifter.

Vilka personuppgifter omfattas av behandlingen Namn, adressuppgifter, e-post, personnummer och telefonnummer. Skolelevers klass och skola. Lånekortsnummer och låntagar-ID knyts till dina personuppgifter. Vårdnadshavarens personuppgifter kopplas till minderåriga barn.

Syfte med behandlingenVi behöver dina personuppgifter för att kunna ingå avtal med dig. Vi behöver ditt samtycke för att låna ut media, hålla dina personuppgifter aktuella, ge tillgång till tjänster på vår hemsida samt för datorbokning. Alla besök under meröppettid registreras och sparas.

Hur samlas informationen inVi får uppgifter från dig när du registrerar dig som låntagare. Personuppgifter för alla elever i Markaryds kommun inhämtas automatiskt från skolans register. Uppdatering av personuppgifter kommer från befolkningsregistret SPAR. Vi tillämpar gällande integritetslagstiftning vid all behandling av personuppgifter. Dina uppgifter sparas i tre år efter ditt senaste lån eller i sex månader efter avslutade studier.

Vi delar dina uppgifter med Axiell som personuppgiftsbiträde för biblioteksdata och FRI för datorbokning.

Dina rättigheter. Du har rätt att när som helst kontakta oss om du vill ha de uppgifter vi har om dig, för att begära rättelse, överföring och begränsa behandlingen. Du kan ta tillbaka ditt samtycke och radera dina uppgifter när dina åtaganden är fullgjorda. Du måste ha återlämnat lånen och får inte ha skulder.

Utbildnings- och Kulturnämnden är personuppgiftsansvarig för vår verksamhet i Markaryd. Du kan även kontakta vårt dataskyddsombud

Du har även rätt att inge klagomål till tillsynsmyndigheten Datainspektionen om du tycker att vi behandlar dina personuppgifter på ett felaktigt sätt.

Våra kontaktuppgifterDataskyddsombud i Markaryds kommun är: Anders Danielsson, KommunförbundetSydarkivera Box 182, 342 22 ALVESTA

Markaryds Kommun, Utbildnings- kulturnämnden, Box 74, 285 22 Markaryd Tel: 0433-720 20 ukn@markaryd.se

Markaryds bibliotek, Box 133, 285 23 Markaryd, Tel: 0433-721 05 mbibliotek@markaryd.se

Logga in

Språk