Pedagog

Pedagog nyheter och tips

Pedagog

Folkbiblioteken i Markaryds kommun erbjuder kommunens förskolor och skolor viss service.

Alla kommunens lärare och förskolor erbjuds lånekort på folkbiblioteken.

Enligt "Kultur och biblioteksplan 2014-2019" erbjuder vi bland annat bokgåva och biblioteksbesök till förskoleklass, bokprat för årskurs 2 ,5 och 7 samt bokar författarbesök till årskurs 4 och 8. Denna plan håller för närvarande på att skrivas om vilket gör att vi inte vet hur servicen kommer att se ut i framtiden.

Förskolor är välkomna till biblioteket för att låna eller delta i förbokade aktiviteter. Biblioteken erbjuder bland annat sagostunder och pytteträffar. Vi kan också ordna boklådor och plocka ihop böcker på olika teman.

Vi jobbar aktivt för att kommunens skolbibliotek ska bemannas med utbildade skolbibliotekarier. Ett skolbiblioteket är ingen ensam ö på skolan. Integrering i skolans verksamhet och samverkan med pedagoger och ledning, är en nödvändighet för att kunna använda skolbibliotekariens fulla potential och uppfylla läroplanen.

Ambitionen är att en skolbibliotekarie skall delta i pedagogiska aktiviteter i klassrummet. Bland annat genom att undervisa i informationshantering och källkritik, textsamtal i grupp och deltaga i läsfrämjande projekt.

Skolbibliotekarierna skulle även bli en viktig sammarbetspartner för folkbibliotekarierna.

Högläsningsböcker

103505
Av: Kadefors, Sara
89747
Av: Olsson, Lotta
82680
Av: Jackert, Cilla
65109
Av: Karlsson, Ellen
36307
Av: Nilsson, Ulf
52482
Av: Ibbotson, Eva
41954
Av: DiCamillo, Kate
16731
Av: Nilsson, Frida

Att arbeta med böcker och läsning

101446
Av: Heimer, Maria
80774
Av: Lundberg, Ingvar
80782
Av: Reichenberg, Monica
64120
Av: Fast, Carina
53322
10749
Av: Bergöö, Kerstin
52504
Av: Lagerström, Ann
36727
Av: Chambers, Aidan
29699

Mer info

Pedagog verksamhets-spot

Tryck på bilden för att läsa .pdf:en Verksamhetsberättelse / Läsfrämjandeplan.

Språk

Barnbibliotekarien

Bild på Thomas Wiking

Mitt namn är Thomas Wiking och jag är barnbibliotekarie i Markaryds kommun.

Har ni några frågor till mig?
Önskemål?
Tips?
Klagomål?

Hör gärna av er!

E-post: thomas.wiking@markaryd.se

Telefon: 0433 - 72106

Sagostund

Sagostund

Markaryds bibliotek kl 14.30

Startdatum: 2020-02-07

Babysagostund

Babysagostund

Markaryds bibliotek kl 10.00

Startdatum: 2020-02-11

Sagostund

Sagostund

Markaryds bibliotek kl 9.30

Startdatum: 2020-02-12

Sagostund

SagostundTraryds bibliotek kl 9.30

Startdatum: 2020-02-13

Sagostund

Sagostund

Markaryds bibliotek kl 14.30

Startdatum: 2020-02-21