Pedagog

Pedagog nyheter och tips

Pedagog

Folkbiblioteken i Markaryds kommun erbjuder kommunens förskolor och skolor viss service.

Alla kommunens lärare och förskolor erbjuds lånekort på folkbiblioteken.

Enligt "Biblioteksplan för Markaryds kommun 2020-2023" och tillhörande handlingsplan erbjuder vi bland annat bokgåva och biblioteksbesök till förskoleklass, bokprat för årskurs 2 ,5 och 7 samt bokar författarbesök till årskurs 4. Denna plan håller för närvarande på att skrivas om vilket gör att vi inte vet hur servicen kommer att se ut i framtiden.

Förskolor är välkomna till biblioteket för att låna eller delta i förbokade aktiviteter. Biblioteken erbjuder bland annat sagostunder och pytteträffar. Vi kan också ordna boklådor och plocka ihop böcker på olika teman.

I Markaryds kommun finns det en anställd skolbibliotekarie som ansvarar för skolbiblioteksverksamheten på samtliga skolor. Hon heter Katrin Wik. Folk- och skolbiblioteken i Markaryds kommun samarbetar ingående. Lärare ska i första hand vända sig till skolbibliotekarien om de behöver service.

Ett skolbibliotek är ingen ensam ö på skolan. Integrering i skolans verksamhet och samverkan med pedagoger och ledning, är en nödvändighet för att kunna använda skolbibliotekariens fulla potential och uppfylla läroplanen. Ambitionen är att en skolbibliotekarie skall delta i pedagogiska aktiviteter i klassrummet. Bland annat genom att undervisa i informationshantering och källkritik, textsamtal i grupp och deltaga i läsfrämjande projekt. Vänd er till Katrin Wik om ni har frågor kring skolbiblioteksverksamheten.

Mer info

Pedagog verksamhets-spot

Tryck på bilden för att läsa .pdf:en Verksamhetsberättelse / Läsfrämjandeplan.

Språk

Skolbibliotekarien

Mitt namn är Katrin Wik och jag är skolbibliotekarie i Markaryds kommun. 

Följ mitt arbete på Instagram @skolbibliotekenmarkaryd 

Har ni frågor till mig?
Hör gärna av er!

E-post: katrin.wik@markaryd.se

Telefon: 079-336 06 41

Sommarboken

Sommarboken

Låna under hela lovet och läs.
För alla 0-17 år.
Inlämning 1 juli - 1 september.

Startdatum: 2022-06-13
Slutdatum: 2022-09-01

Sommarskoj

Sommarskoj

Välkomna till biblioteken i Markaryds kommun i sommar.

Startdatum: 2022-06-13
Slutdatum: 2022-09-01

Sommarläsning

Sommarläsning

Låna under sommaren och läs.
För alla över 18 år.
Inlämning 1 juli - 1 september

Startdatum: 2022-06-13
Slutdatum: 2022-09-01

Familjedag

Familjedag2Hembygdsparken i Strömsnäsbruk
kl 10.30-12.00

Startdatum: 2022-07-16

Workshop Robotar

Workshop robotMarkaryds bibliotek
FÖRANMÄLAN

Startdatum: 2022-08-17