Lånevillkor

Lånevillkor för lånekort samt hantering av personuppgifter

Välkommen att låna på biblioteken i Markaryds kommun.

  • Ta med ditt lånekort vid lån.
  • Du ansvarar själv för det som lånas på ditt kort, låna därför aldrig ut det. Avgift för borttappat lånekort 10 kr.
  • Lämna böckerna i tid, lånetid står på kvittot eller på ”Mina sidor” på hemsidan.
  • Förseningsavgifter räknas från första försenade dagen 5 kr/lån och påbörjad vecka. Gäller vuxna som lånar vuxenmedia. Barn och barnmedia undantas.
  • Fjärrlån 5 kr, ej uthämtat fjärrlån 15 kr

Räkning på förlorade eller förstörda medier ersätts enligt följande:

  • Fjärrlånade media, Tv-spel och film 400 kr
  • Vuxenbok 220 kr
  • Barn- och ungdomsbok och Musik-Cd 160 kr
  • Tidskrifter 50 kr
  • Pekbok/småbarnsbok 30 kr

Räkning skickas ca 1 månad efter första påminnelsen. En administrativ avgift tillkommer på 30 kr.

Lånestopp om du har en räkning eller en skuld på 100 kronor eller mer.

Kom ihåg att anmäla borttappat kort, ändrad adress, e-post eller telefonnummer.

Mer utförliga låneregler och avgifter. Fråga oss om något är oklart.

Godkännande om behandling av personuppgifter, biblioteken i Markaryds kommun
Dataskyddsförordningen (GDPR) https://www.datainspektionen.se, är till för att skydda dina grundläggande rättigheter med särskild rätt till skydd av dina personuppgifter. Därför är det viktigt för oss att du känner dig trygg med hur vi hanterar dina personuppgifter.

Vilka personuppgifter omfattas av behandlingen
Namn, adressuppgifter, e-post, personnummer och telefonnummer. Skolelevers klass och skola. Lånekortsnummer och låntagar-ID knyts till dina personuppgifter. Vårdnadshavarens personuppgifter kopplas till minderåriga barn.

Syfte med behandlingen
Vi behöver dina personuppgifter för att kunna ingå avtal med dig. Vi behöver ditt samtycke för att låna ut media, hålla dina personuppgifter aktuella, ge tillgång till tjänster på vår hemsida samt för datorbokning.

Hur samlas informationen in
Vi får uppgifter från dig när du registrerar dig som låntagare. Personuppgifter för alla elever i Markaryds kommun inhämtas automatiskt från skolans register. Uppdatering av personuppgifter kommer från befolkningsregistret SPAR. Vi tillämpar gällande integritetslagstiftning vid all behandling av personuppgifter. Dina uppgifter sparas i tre år efter ditt senaste lån eller i sex månader efter avslutade studier.

Vi delar dina uppgifter med
Axiell som personuppgiftsbiträde för biblioteksdata och FRI för datorbokning.

Dina rättigheter.
Du har rätt att när som helst kontakta oss om du vill ha de uppgifter vi har om dig, för att begära rättelse, överföring och begränsa behandlingen. Du kan ta tillbaka ditt samtycke och radera dina uppgifter när dina åtaganden är fullgjorda. Du måste ha återlämnat lånen och får inte ha skulder.

Utbildnings- och Kulturnämnden är personuppgiftsansvarig för vår verksamhet i Markaryd. Du kan även kontakta vårt dataskyddsombud

Du har även rätt att inge klagomål till tillsynsmyndigheten Datainspektionen om du tycker att vi behandlar dina personuppgifter på ett felaktigt sätt.

Våra kontaktuppgifter
Dataskyddsombud i Markaryds kommun är: Anders Danielsson, Kommunförbundet
Sydarkivera Box 182, 342 22 ALVESTA

Markaryds Kommun, Utbildnings- kulturnämnden, Box 74, 285 22 Markaryd
Tel: 0433-720 20 ukn@markaryd.se

Markaryds bibliotek, Box 133, 285 23 Markaryd, Tel: 0433-721 05
mbibliotek@markaryd.se

Logga in

Språk