Avgifter

Kopior/utskrifter/skanning

Svartvit
A4/st: 2 kr
A3/st: 4 kr

Färg
A4/st: 4 kr
A3/st: 8 kr

Scanning
A4/st: 2 kr 
A3/st: 4 kr

Nytt lånekort

Förlorat eller skadat kort 10 kr.

Fjärrlåneavgift

Ett fjärrlån kostar 5 kr. Om du inte hämtar ut eller avbeställer ett fjärrlån innan boken anlänt till oss tar vi ut en avgift på 15 kr.

Förseningsavgift

Räknas från första försenade dagen.
5 kr/lån och påbörjad vecka.
Gäller vuxna som lånar vuxenmedia.
Barn och barnmedia undantas.

Räkning

Räkning skickas ca 1 månad efter påminnelse. En administrativ avgift tillkommer på 30 kr.

Lånestopp och förstörda medier

Du får inte låna om du har en räkning eller en skuld på 100 kronor eller mer.
Förlorade eller förstörda medier ersätts enligt följande:

Fjärrlån 400 kr
Vuxenbok 220 kr
Musik-Cd 160 kr
Tidskrifter 50 kr
Barn- och ungdomsbok 160 kr
Pekbok/småbarnsbok 30 kr

Logga in

Språk