Sagostund
Sagostund

För barn cirka 3-5 år.

På sagostunderna läser/berättar vi sagor och bilderböcker.

Sagostunden varar cirka 30 minuter.

Ingen föranmälan.

Språk